TRUYỀN HÌNH THIỆU HOÁ SỐ 010

Tin tức sự kiện

TRUYỀN HÌNH THIỆU HOÁ SỐ 010TRUYỀN HÌNH THIỆU HOÁ SỐ 010
THỊỆU CHÍNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAMTHỊỆU CHÍNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 10BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 10
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh làm việc...Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh làm việc tại xã Thiệu Chính về công tác xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu
TRUYỀN HÌNH THIỆU HOÁ SỐ 009TRUYỀN HÌNH THIỆU HOÁ SỐ 009
KẾ HOẠCH xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, thôn...KẾ HOẠCH xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Hội phụ nữ xã Thiệu Chính tham gia xây dựng thôn NTMHội phụ nữ xã Thiệu Chính tham gia xây dựng thôn NTM
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022...QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN THIỆU HOÁ

An ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT