Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thiệu Hóa kiểm tra, giám sát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Thiệu Chính

Tin tức sự kiện

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thiệu Hóa kiểm tra, giám...Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thiệu Hóa kiểm tra, giám sát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Thiệu Chính
Đoàn giám sát của Ban KTXH HĐND huyện giám sát XDNTM tại xã...Đoàn giám sát của Ban KTXH HĐND huyện giám sát XDNTM tại xã Thiệu Chính
BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 3/2023BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 3/2023
Kết quả xây dựng NTM đến ngày 30/3/2023Kết quả xây dựng NTM đến ngày 30/3/2023
NTMNTM
công đoàn trồng hoa công xãcông đoàn trồng hoa công xã
VH XHVH XH
PN Thiệu Chính với phong trào xây dựng xã NTM Nâng cao,...PN Thiệu Chính với phong trào xây dựng xã NTM Nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu

An ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT