tuyên truyền nông thôn mới

Tin tức sự kiện

tuyên truyền nông thôn mớituyên truyền nông thôn mới
Thiệu Chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng -...Thiệu Chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
XÃ THIỆU CHÍNH TỔ CHỨC LỄ CÔNG CỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH...XÃ THIỆU CHÍNH TỔ CHỨC LỄ CÔNG CỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ SÁP NHẬP THÔN
HỘI LHPN XÃ THIỆU CHÍNH TỔ CHỨC LỚP HỌC NẤU ĂNHỘI LHPN XÃ THIỆU CHÍNH TỔ CHỨC LỚP HỌC NẤU ĂN
HỘI LHPN XÃ THIỆU CHÍNH TỔ CHỨC LỚP HỌC NẤU ĂNHỘI LHPN XÃ THIỆU CHÍNH TỔ CHỨC LỚP HỌC NẤU ĂN
BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Thiệu Hóa kiểm tra kết quả...BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Thiệu Hóa kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tại Thiệu Chính
TUYÊN TRUYỀN ATTP NGÀY TẾT TRUNG THUTUYÊN TRUYỀN ATTP NGÀY TẾT TRUNG THU
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾTTUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

An ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.