Hệ thống chính trị

Thông tin nhân sự - Đảng Ủy
STTHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Lê Đình DinhBí thư 0983211478
2Trịnh Tuấn LâmPhó bí thư0946428779
3Nguyễn Văn QuýVăn phòng0393777625
4Lê Quý0902058368

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT