Hệ thống chính trị

Thông tin nhân sự - HĐND
STTHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Lê Đình DinhCTHĐND0983211478
2Lê Văn HưngPCTHĐND0394266326

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT