PN Thiệu Chính với phong trào xây dựng xã NTM Nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 23/03/2023 (GMT+7)
100%

PN Thiệu Chính với phong trào xây dựng xã NTM Nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, quý một năm 2023 hội đã vận động nhân dân xây đc 45 hố rác phân loại tại nhà và 700 thùng đựng rác hợp vệ sinh, 40 mô hình nhà sạch vườn đep, 6 mô hình đổi rác thải thành tiền, chăm sóc các tuyến đường hoa , trồng 2000 cây xanh , làm công tác VSMT vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

z4223056375302_4e0c37a70bc2d8ac6e08ab8826a62390.jpg

z4223056376000_0f72cde3f923661f51d79fe3fea68caf.jpg
z4223056379258_db6e6702cb248186662c01d3e265525d.jpgz4223056382373_e5a6e976bdfa38e8f28dd9f5275a88b7.jpgz4223056385890_63e759da23d043545c2ada138972c580.jpgz4223056386709_6d1e7cd4520e1f25cd87cb92cf5e50b2.jpgz4223056393673_ee387e2b316add474e2556fac47cda57.jpgz4223056385890_63e759da23d043545c2ada138972c580.jpgz4223056394589_956f39d8538cd45a437e0e39a7303f17.jpg

PN Thiệu Chính với phong trào xây dựng xã NTM Nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 23/03/2023 (GMT+7)
100%

PN Thiệu Chính với phong trào xây dựng xã NTM Nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, quý một năm 2023 hội đã vận động nhân dân xây đc 45 hố rác phân loại tại nhà và 700 thùng đựng rác hợp vệ sinh, 40 mô hình nhà sạch vườn đep, 6 mô hình đổi rác thải thành tiền, chăm sóc các tuyến đường hoa , trồng 2000 cây xanh , làm công tác VSMT vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

z4223056375302_4e0c37a70bc2d8ac6e08ab8826a62390.jpg

z4223056376000_0f72cde3f923661f51d79fe3fea68caf.jpg
z4223056379258_db6e6702cb248186662c01d3e265525d.jpgz4223056382373_e5a6e976bdfa38e8f28dd9f5275a88b7.jpgz4223056385890_63e759da23d043545c2ada138972c580.jpgz4223056386709_6d1e7cd4520e1f25cd87cb92cf5e50b2.jpgz4223056393673_ee387e2b316add474e2556fac47cda57.jpgz4223056385890_63e759da23d043545c2ada138972c580.jpgz4223056394589_956f39d8538cd45a437e0e39a7303f17.jpg

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT