Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTMã thủ tụcTên thủ tụcLĩnh vựcTải về
12.001449Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luậtPhổ biến giáo dục pháp luật
22.001457Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luậtPhổ biến giáo dục pháp luật
31.001193.000.00.00.H56Thủ tục đăng ký khai sinhhộ tịch
41.000894.000.00.00.H56Thủ tục đăng ký kết hônhộ tịch
51.001022.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, conhộ tịch
61.000689.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, conhộ tịch
71.000656.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký khai tửhộ tịch
81.003583.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu độnghộ tịch
91.000593.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu độnghộ tịch
101.000419.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký khai tử lưu độnghộ tịch
111.000110.000.00.00.H56Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớihộ tịch
121.000094.000.00.00.H56Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớihộ tịch
131.000080.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớihộ tịch
141.004827.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớihộ tịch
151.004837.000.00.00.H56Thủ tục đăng ký giám hộhộ tịch
161.004845.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộhộ tịch
171.004859.000.00.00.H56 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịchhộ tịch
181.004873.000.00.00.H56Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânhộ tịch
191.004884.000.00.00.H56Thủ tục đăng ký lại khai sinhhộ tịch
201.004772.000.00.00.H56Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânhộ tịch
211.004746.000.00.00.H56Thủ tục đăng ký lại kết hônhộ tịch
221.005461.000.00.00.H56Đăng ký lại khai tửhộ tịch
232.000635.000.00.00.H56Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchhộ tịch
242.000986.000.00.00.H56Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổihộ tịch
252.001023.000.00.00.H56Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổihộ tịch

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT