CHI BỘ DÂN QUÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM NHIỆM KỲ 2020-2023

Ngày 25/02/2020 00:00:00


CHI BỘ DÂN QUÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM NHIỆM KỲ 2020-2023

Ngày 24/02/2020, tại nhà văn hóa Quý Hai Thôn Dân Quý, chi bộ thôn Dân Quý tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2023. Dự chỉ đạo có đồng chí Lê Đình Dinh HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cùng các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, 34 đồng chí đảng viên chi bộ thôn Dân Quý và đại diện các chi hội đoàn thể của thôn Dân Quý
87534650_180420373384719_2585276265846013952_n.jpg

(Toàn cảnh đại hôi)


Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Thiệu Chính nhiệm kỳ 2020 - 2023, Đảng ủy xã Thiệu Chính đã chỉ đạo chi bộ thôn Dân Quý tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ và tiếp tục chỉ đạo các chi bộ khác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023.

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2023 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện. Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của thôn Dân Quý, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữvững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn thôn; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ; công tác xây dựng chi bộ và các chi hội đoàn thể trong sạch vững mạnh.
88161151_567944284064355_8836660607521390592_n.jpg

(Đ/C Đỗ văn Hành Thông qua báo cáo đại hội)

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ Thôn Dân Quýđã lãnh đạo các hoạt động của thôn và các chi hội đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, đồng thời chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội đã có 04 ý kiến của các đồng chí đảng viên làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhằm từng bước xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, phấn đấu cùng Đảng bộ xã Thiệu Chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đình Dinh – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên chi bộ thôn Dân Quý đạt được trong nhiệmkỳ qua. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020– 2023. Đồng chí yêu cầu sau Đại hội, chi ủy, chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

87598120_811571829328976_6121085732678270976_n.jpg

(đồng chí Lê Đi Dinh, HUV, Bí thư đảng ủy, CT HĐND xã phát biểu chỉ đạo đại hội)

Đại hội đã tiến hành bầu ra chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đồng chí Đỗ Văn Hànhtiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầulàm Bí thư chi bộ. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội chi bộ tổ thôn Dân Quý nhiệm kỳ 2020- 2023đã thành công tốt đẹp và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Ngay sau Đại hội, BCH Đảng ủy xã Thiệu Chính đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với toàn thể các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc để tiếp tục triển khai tổ chức tốt đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Chính nhiệm kỳ 2020 - 2025


88041852_190450355565241_1109746186950017024_n.jpg

87887673_531516730810811_4868665082957004800_n.jpg

87851038_629317007908587_9013837981395451904_n.jpg

87534650_180420373384719_2585276265846013952_n.jpg87598120_811571829328976_6121085732678270976_n.jpg

88082527_204196484117930_3274391755465687040_n.jpg

87399667_295204851457358_2364570360499666944_n.jpg

88163927_193924465287913_7973713343162613760_n.jpg

88175288_301405040832164_231207259298856960_n.jpg


CHI BỘ DÂN QUÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM NHIỆM KỲ 2020-2023

Đăng lúc: 25/02/2020 00:00:00 (GMT+7)


CHI BỘ DÂN QUÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM NHIỆM KỲ 2020-2023

Ngày 24/02/2020, tại nhà văn hóa Quý Hai Thôn Dân Quý, chi bộ thôn Dân Quý tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2023. Dự chỉ đạo có đồng chí Lê Đình Dinh HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cùng các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, 34 đồng chí đảng viên chi bộ thôn Dân Quý và đại diện các chi hội đoàn thể của thôn Dân Quý
87534650_180420373384719_2585276265846013952_n.jpg

(Toàn cảnh đại hôi)


Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Thiệu Chính nhiệm kỳ 2020 - 2023, Đảng ủy xã Thiệu Chính đã chỉ đạo chi bộ thôn Dân Quý tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ và tiếp tục chỉ đạo các chi bộ khác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023.

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2023 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện. Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của thôn Dân Quý, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữvững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn thôn; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ; công tác xây dựng chi bộ và các chi hội đoàn thể trong sạch vững mạnh.
88161151_567944284064355_8836660607521390592_n.jpg

(Đ/C Đỗ văn Hành Thông qua báo cáo đại hội)

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ Thôn Dân Quýđã lãnh đạo các hoạt động của thôn và các chi hội đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, đồng thời chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội đã có 04 ý kiến của các đồng chí đảng viên làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhằm từng bước xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, phấn đấu cùng Đảng bộ xã Thiệu Chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đình Dinh – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên chi bộ thôn Dân Quý đạt được trong nhiệmkỳ qua. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020– 2023. Đồng chí yêu cầu sau Đại hội, chi ủy, chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

87598120_811571829328976_6121085732678270976_n.jpg

(đồng chí Lê Đi Dinh, HUV, Bí thư đảng ủy, CT HĐND xã phát biểu chỉ đạo đại hội)

Đại hội đã tiến hành bầu ra chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đồng chí Đỗ Văn Hànhtiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầulàm Bí thư chi bộ. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội chi bộ tổ thôn Dân Quý nhiệm kỳ 2020- 2023đã thành công tốt đẹp và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Ngay sau Đại hội, BCH Đảng ủy xã Thiệu Chính đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với toàn thể các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc để tiếp tục triển khai tổ chức tốt đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Chính nhiệm kỳ 2020 - 2025


88041852_190450355565241_1109746186950017024_n.jpg

87887673_531516730810811_4868665082957004800_n.jpg

87851038_629317007908587_9013837981395451904_n.jpg

87534650_180420373384719_2585276265846013952_n.jpg87598120_811571829328976_6121085732678270976_n.jpg

88082527_204196484117930_3274391755465687040_n.jpg

87399667_295204851457358_2364570360499666944_n.jpg

88163927_193924465287913_7973713343162613760_n.jpg

88175288_301405040832164_231207259298856960_n.jpg