Công bố Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã

Đăng lúc: 30/03/2020 (GMT+7)
100%

Công bố Quyết định điều động

Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã

Ngày 30/03 tại phòng họp tầng 2 công sở xã Thiệu Chính,

Đoàn công tác công an Huyện Thiệu Hóa, cùng các đồng chí trong BTV Đảng Ủy xã Thiệu Chính công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.
Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-CAT-PX01, ngày 26 tháng 3 năm 2020 của giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Quý đảm nhiệm Chức vụ Trưởng công an xã Thiệu Chính.

91006292_3004661569592185_773468204931481600_n.jpg

Đồng chí Lê Đình Dinh - HUV, BT Đảng ủy, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Quý.

Việc đưa công an chính quy về phụ trách địa bàn xã là một chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Đồng thời, cán bộ chiến sỹ được điều động tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã đề ra các chủ trương, kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Luôn nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua tại địa phương, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn.

Công bố Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã

Đăng lúc: 30/03/2020 (GMT+7)
100%

Công bố Quyết định điều động

Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã

Ngày 30/03 tại phòng họp tầng 2 công sở xã Thiệu Chính,

Đoàn công tác công an Huyện Thiệu Hóa, cùng các đồng chí trong BTV Đảng Ủy xã Thiệu Chính công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.
Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-CAT-PX01, ngày 26 tháng 3 năm 2020 của giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Quý đảm nhiệm Chức vụ Trưởng công an xã Thiệu Chính.

91006292_3004661569592185_773468204931481600_n.jpg

Đồng chí Lê Đình Dinh - HUV, BT Đảng ủy, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Quý.

Việc đưa công an chính quy về phụ trách địa bàn xã là một chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Đồng thời, cán bộ chiến sỹ được điều động tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã đề ra các chủ trương, kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Luôn nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua tại địa phương, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT