Đại hội Chi bộ thôn Đân Tài nhiệm kỳ 2020 - 2023

Đăng lúc: 13/03/2020 (GMT+7)
100%

Đại hội Chi bộ thôn Đân Tài nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Chi bộ thôn Dân Tài, thuộc Đảng bộ xã Thiệu Chính, có 28 đảng viên, vừa tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.

90142834_535338987123700_3966966046673338368_n.jpg


89356854_592800734708714_4373886220552372224_n.jpg
(Toàn cảnh đại hội)

Báo cáo chính trị trình tại đại hội khẳng định: nhiệm kỳ 2017- 2020, Chi ủy, chi bộ Dân Tài đã chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo công tác đoàn thể, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nhân dân. năm 2018 - 2019, chi bộ đều được công nhận trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ chi bộ đã kết nạp được 1 đảng viên mới, giới thiệu 1 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng NTM.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, Đại hội Chi bộ thôn Dân Tài xác định: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hằng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp được 1-2 đảng viên mới. Đồng thời, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của CBĐV trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phát huy thế mạnh về sản xuất nông nghiệp theo hướng lựa chọn mở rộng một số mặt hàng nông sản chủ lực, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác và mức thu nhập của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Cùng đó, huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu.


89712799_625232881611219_3535261403235483648_n.jpg

(Ban chi ủy Chi bộ Dân Tài 2020- 2023.)

Đại hội Chi bộ thôn Dân Tài đã bầu ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023 (gồm 3 đồng chí), bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Chính nhiệm kỳ 2020- 2025 (gồm 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết).

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội đã thàng công tốt đẹp.


89176219_2850125705055980_7395190096024043520_n.jpg
89356854_592800734708714_4373886220552372224_n.jpg

89427622_814312799089386_5242425888812826624_n.jpg

89469273_525006375098137_9206370761000878080_n.jpg

89534770_707312123138574_35796138640539648_n.jpg

89712799_625232881611219_3535261403235483648_n.jpg90142834_535338987123700_3966966046673338368_n.jpg

Đại hội Chi bộ thôn Đân Tài nhiệm kỳ 2020 - 2023

Đăng lúc: 13/03/2020 (GMT+7)
100%

Đại hội Chi bộ thôn Đân Tài nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Chi bộ thôn Dân Tài, thuộc Đảng bộ xã Thiệu Chính, có 28 đảng viên, vừa tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.

90142834_535338987123700_3966966046673338368_n.jpg


89356854_592800734708714_4373886220552372224_n.jpg
(Toàn cảnh đại hội)

Báo cáo chính trị trình tại đại hội khẳng định: nhiệm kỳ 2017- 2020, Chi ủy, chi bộ Dân Tài đã chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo công tác đoàn thể, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nhân dân. năm 2018 - 2019, chi bộ đều được công nhận trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ chi bộ đã kết nạp được 1 đảng viên mới, giới thiệu 1 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng NTM.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, Đại hội Chi bộ thôn Dân Tài xác định: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hằng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp được 1-2 đảng viên mới. Đồng thời, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của CBĐV trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phát huy thế mạnh về sản xuất nông nghiệp theo hướng lựa chọn mở rộng một số mặt hàng nông sản chủ lực, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác và mức thu nhập của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Cùng đó, huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu.


89712799_625232881611219_3535261403235483648_n.jpg

(Ban chi ủy Chi bộ Dân Tài 2020- 2023.)

Đại hội Chi bộ thôn Dân Tài đã bầu ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023 (gồm 3 đồng chí), bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Chính nhiệm kỳ 2020- 2025 (gồm 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết).

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội đã thàng công tốt đẹp.


89176219_2850125705055980_7395190096024043520_n.jpg
89356854_592800734708714_4373886220552372224_n.jpg

89427622_814312799089386_5242425888812826624_n.jpg

89469273_525006375098137_9206370761000878080_n.jpg

89534770_707312123138574_35796138640539648_n.jpg

89712799_625232881611219_3535261403235483648_n.jpg90142834_535338987123700_3966966046673338368_n.jpg

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT