Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu chính lần thứ XXIX; nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng lúc: 22/05/2020 (GMT+7)
100%

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu chính lần thứ XXIX; nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 21/5/2020, Đảng bộ xã Thiệu Chính long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, Đảng bộ xã lần thứ XXIX; nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự và chỉ đạo đại hội, có Đồng chí Đỗ Thị Toán, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ, 129 đại biểu đại diện cho 286 đảng viên trong Đảng bộ.

99159513_278889793238155_3406068129841807360_o.jpg101112776_278889843238150_823893457448730624_o.jpg

Đồng chí Lê Đình Dinh, Thay mặt đoàn chủ tịch khai mạc đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Thiệu Chính đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thuận lợi, khắc phục và vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng được tăng cường, diện mạo đô thị thay đổi khá rõ nét.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 13,5 % / năm, cao hơn 0,5 % so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đầu nhiệm kỳ tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 29 %, đến hết nhiệm kỳ giảm xuống còn 23%; công nghiệp - xây dựng từ 31% tăng lên 33%; dịch vụ thương mại từ 40%, tăng lên 44 %, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,5 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đạt 40,5 triệu đồng/người/năm tăng 5 triệu vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, số hộ giàu tăng, không có hộ đói. Số hộ nghèo năm 2015 là 10,29 %, đến cuối năm 2019 còn 2,41%, giảm 7,88%.

Có thể nói, thành quả đã đạt được có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xã trong những giai đoạn tiếp theo.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại

hội với các chỉ tiêu cụ thể:

* Về kinh tế.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 65 triệu đồng trở lên.

- Diện tích đất nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao đạt 5 ha trở lên.

- Sản lượng lương thực quy thóc bình quân hàng năm đạt 4.300 tấn trở lên.

- Diện tích cây trồng chủ yếu đến năm 2025 đạt 275 ha, năng xuất đạt 14 tấn/ha/năm.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025 là 40.500 con.

Trong đó: - Đàn Trâu bò 800 con; Đàn lợn 2700 con; Đàn gia cầm 37.000 con.

- Sản phẩm đất N2 và nuôi trồng thủy sản năm 2025 là 155 triệu đồng.

- Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn xã thời kỳ 2021 - 2025: 08.

- T hu ngân sách hàng năm đạt 15% trở lên.

- Năm 2023: 6/6 thôn đạt NTM nâng cao và đến năm 2025 có 2/6 thôn đạt NTM Kiểu mẫu.

* Về văn hóa xã hội.

- Hàng năm: Tỷ lệ thôn, làng đạt danh hiệu làng văn hóa đạt 100%; gia đình văn hóa đạt 90% trở lên; Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng 100%; Tỷ lệ tăng dân số bình quân dưới 0,6% /năm

- Đến năm 2025: Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; hộ cận nghèo dưới 5%; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 98%.

* Về môi trường.

- Đến năm 2025: Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Trong đó được dùng nước sạch đạt 80%; chất thải rắn được thu gom sử lý đạt 100%.

* Về an ninh trật tự.

- Đến năm 2025: khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đạt 100%

* Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

- Đến năm 2025: kết nạp được 10 đ/c Đảng viên; hàng năm có 7/9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trong 5 năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệp vụ, trong đó 3 năm trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đạt vững mạnh trở lên.

- Chuyển dịch 5 - 10 ha sản xuất nông nghiệp sang các mô hình công nghệ, chất lượng cao, thu hút đầu tư phát triển 4 doanh nghiệp mới.

- Trong đó ít nhất 2 doanh nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp có sản phẩm OCOP cấp xã.

- Hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

99101579_278890353238099_5978271129419120640_o.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Toán – PBT thường trực Huyện ủy, đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Thiệu Chính đã đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong đảng bộ, nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Tâp trung lãnh đạo phát triển kinh tế, khai thác thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo hướng quy hoạch phát triển làm cơ sở định hướng đầu tư và huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng, đồng thuận trong nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội củng cố quốc phòng địa phương.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXIX; nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

99122073_278889743238160_4406341256888713216_o.jpg

100748960_278890389904762_3343646509680820224_o.jpg

99159513_278889793238155_3406068129841807360_o.jpg

101144038_278889893238145_6838941743283437568_o.jpg
101146180_278889989904802_5961649223731511296_o.jpg

101112776_278889843238150_823893457448730624_o.jpg

99101579_278890353238099_5978271129419120640_o.jpg

99161631_278890039904797_5273516104801583104_o.jpg


101005448_278889929904808_7315994021527027712_o.jpg

99116598_278890103238124_4002508584674918400_o.jpg


100549658_278890229904778_9094811571057590272_o.jpg


101197937_278890166571451_6275162320008118272_o.jpg

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu chính lần thứ XXIX; nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng lúc: 22/05/2020 (GMT+7)
100%

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu chính lần thứ XXIX; nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 21/5/2020, Đảng bộ xã Thiệu Chính long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, Đảng bộ xã lần thứ XXIX; nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự và chỉ đạo đại hội, có Đồng chí Đỗ Thị Toán, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ, 129 đại biểu đại diện cho 286 đảng viên trong Đảng bộ.

99159513_278889793238155_3406068129841807360_o.jpg101112776_278889843238150_823893457448730624_o.jpg

Đồng chí Lê Đình Dinh, Thay mặt đoàn chủ tịch khai mạc đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Thiệu Chính đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thuận lợi, khắc phục và vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng được tăng cường, diện mạo đô thị thay đổi khá rõ nét.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 13,5 % / năm, cao hơn 0,5 % so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đầu nhiệm kỳ tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 29 %, đến hết nhiệm kỳ giảm xuống còn 23%; công nghiệp - xây dựng từ 31% tăng lên 33%; dịch vụ thương mại từ 40%, tăng lên 44 %, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,5 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đạt 40,5 triệu đồng/người/năm tăng 5 triệu vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, số hộ giàu tăng, không có hộ đói. Số hộ nghèo năm 2015 là 10,29 %, đến cuối năm 2019 còn 2,41%, giảm 7,88%.

Có thể nói, thành quả đã đạt được có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xã trong những giai đoạn tiếp theo.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại

hội với các chỉ tiêu cụ thể:

* Về kinh tế.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 65 triệu đồng trở lên.

- Diện tích đất nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao đạt 5 ha trở lên.

- Sản lượng lương thực quy thóc bình quân hàng năm đạt 4.300 tấn trở lên.

- Diện tích cây trồng chủ yếu đến năm 2025 đạt 275 ha, năng xuất đạt 14 tấn/ha/năm.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025 là 40.500 con.

Trong đó: - Đàn Trâu bò 800 con; Đàn lợn 2700 con; Đàn gia cầm 37.000 con.

- Sản phẩm đất N2 và nuôi trồng thủy sản năm 2025 là 155 triệu đồng.

- Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn xã thời kỳ 2021 - 2025: 08.

- T hu ngân sách hàng năm đạt 15% trở lên.

- Năm 2023: 6/6 thôn đạt NTM nâng cao và đến năm 2025 có 2/6 thôn đạt NTM Kiểu mẫu.

* Về văn hóa xã hội.

- Hàng năm: Tỷ lệ thôn, làng đạt danh hiệu làng văn hóa đạt 100%; gia đình văn hóa đạt 90% trở lên; Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng 100%; Tỷ lệ tăng dân số bình quân dưới 0,6% /năm

- Đến năm 2025: Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; hộ cận nghèo dưới 5%; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 98%.

* Về môi trường.

- Đến năm 2025: Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Trong đó được dùng nước sạch đạt 80%; chất thải rắn được thu gom sử lý đạt 100%.

* Về an ninh trật tự.

- Đến năm 2025: khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đạt 100%

* Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

- Đến năm 2025: kết nạp được 10 đ/c Đảng viên; hàng năm có 7/9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trong 5 năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệp vụ, trong đó 3 năm trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đạt vững mạnh trở lên.

- Chuyển dịch 5 - 10 ha sản xuất nông nghiệp sang các mô hình công nghệ, chất lượng cao, thu hút đầu tư phát triển 4 doanh nghiệp mới.

- Trong đó ít nhất 2 doanh nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp có sản phẩm OCOP cấp xã.

- Hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

99101579_278890353238099_5978271129419120640_o.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Toán – PBT thường trực Huyện ủy, đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Thiệu Chính đã đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong đảng bộ, nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Tâp trung lãnh đạo phát triển kinh tế, khai thác thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo hướng quy hoạch phát triển làm cơ sở định hướng đầu tư và huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng, đồng thuận trong nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội củng cố quốc phòng địa phương.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXIX; nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

99122073_278889743238160_4406341256888713216_o.jpg

100748960_278890389904762_3343646509680820224_o.jpg

99159513_278889793238155_3406068129841807360_o.jpg

101144038_278889893238145_6838941743283437568_o.jpg
101146180_278889989904802_5961649223731511296_o.jpg

101112776_278889843238150_823893457448730624_o.jpg

99101579_278890353238099_5978271129419120640_o.jpg

99161631_278890039904797_5273516104801583104_o.jpg


101005448_278889929904808_7315994021527027712_o.jpg

99116598_278890103238124_4002508584674918400_o.jpg


100549658_278890229904778_9094811571057590272_o.jpg


101197937_278890166571451_6275162320008118272_o.jpg

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT