ĐẠI HỘI MTTQ XÃ THIỆU CHÍNH NK 2019 - 2024

Đăng lúc: 03/03/2020 (GMT+7)
100%

Chiều ngày13, và ngày 14/3/2019, MTTQ Việt Nam xã Thiệu Chính tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về dự có đồng chíHoàng Văn Lực - Chủ tịch UBMTTQ huyện, Cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện, Đồng chí Lê Đình Dinh – Huyện UV, BT Đảng bộ, CT HĐND xã, cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND xã trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội xã Thiệu Chính cùng với Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác MTTQ các thôn, và 91 đại biểu chính thức đại diện dân dân tại các thôn trong xã đã về dự đông đủ.

54517673_297302160936787_5482097141377662976_n.jpg

54518778_341090149868621_118186762567680000_n.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Chính và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, từng bước cải thiện cuộc sống và xây dựng quê hương Thiệu Chính ngày càng đổi mới. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã Thiệu Chính ngày thêm đổi mới. Đến nay, Toàn xã có 6/6 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, 91% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Trong nhiệm kỳ qua,MTTQ xã đã làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đồng thời, MTTQ xã cũng làm tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát. Kết quả, Toàn xã đã có 24 ngôi nhà đại đoàn kết được tu sửa và xây mới với tổng số tiền 260 triệu đồng; vận động các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp, con e xa quê, hội đồng hương Thiệu Chính khu vực phía nam hỗ trợ 220 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán với số tiền trên 66 triệu đồng.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam xã Thiệu Chính và các tổ chức thành viên còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng được …… tổ tự quản ở các thôn về an ninh trật tự, an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân nghèo, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách", vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Thiệu Chính tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững danh hiệu văn hóa của 6/6 thôn, duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên; Toàn dân được phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 100 % các ban công tác mặt trận các thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Lực -Chủ tịch UBMTTQ huyện Thiệu Hóa và đồng chí Lê Đình Dinh, HUV, BT Đảng bộ xã Thiệu Chính đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Thiệu Chính trong nhiệm kỳ vừa qua; Các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý một số vấn đề quan trọng để MTTQ Việt Nam xã Thiệu Chính nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiệnnhư tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng NTM; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới để xây dựng quê hương Thiệu Chính đẹp giàu.
54257836_647296799039002_855599971179692032_n.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBMTTQ Huyện phát bểu chỉ đạo đại hội


54730294_2440222529341093_756950838747856896_n.jpg

Đồng chí Lê Đình Dinh - HUV, Bí thư Đảng bộ, CTHĐND xã phát biểu chỉ đạo đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Thiệu Chính đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 31 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Thiệu Chính nhiệm kỳ 2019 – 2024, cử 4 đồng chí đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã khóa nhiệm kỳ 2019 -2024.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đại hội đã diễn ra thàng ,công tốt đẹp.

Văn Thấm – Đài TT Thiệu Chính
Một số hình ảnh tại đại hội.

54517673_297302160936787_5482097141377662976_n.jpg54255011_701706093561043_3309894938681933824_n.jpg54236858_2389027014487872_1370181132489850880_n.jpg54257836_647296799039002_855599971179692032_n.jpg54433982_824497521245023_8659394576932405248_n.jpg54462607_420259918711002_8595699799615864832_n.jpg54518101_396798674233088_7366709777042243584_n.jpg54518778_341090149868621_118186762567680000_n.jpg54525673_279072112986506_8073471449035177984_n.jpg54728505_2336615273036979_96974576222732288_n.jpg54730294_2440222529341093_756950838747856896_n.jpg54730294_2440222529341093_756950838747856896_n.jpg55218827_261331214817406_2106568084436287488_n.jpg55526969_562537517564332_7973930956270600192_n.jpg

ĐẠI HỘI MTTQ XÃ THIỆU CHÍNH NK 2019 - 2024

Đăng lúc: 03/03/2020 (GMT+7)
100%

Chiều ngày13, và ngày 14/3/2019, MTTQ Việt Nam xã Thiệu Chính tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về dự có đồng chíHoàng Văn Lực - Chủ tịch UBMTTQ huyện, Cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện, Đồng chí Lê Đình Dinh – Huyện UV, BT Đảng bộ, CT HĐND xã, cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND xã trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội xã Thiệu Chính cùng với Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác MTTQ các thôn, và 91 đại biểu chính thức đại diện dân dân tại các thôn trong xã đã về dự đông đủ.

54517673_297302160936787_5482097141377662976_n.jpg

54518778_341090149868621_118186762567680000_n.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Chính và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, từng bước cải thiện cuộc sống và xây dựng quê hương Thiệu Chính ngày càng đổi mới. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã Thiệu Chính ngày thêm đổi mới. Đến nay, Toàn xã có 6/6 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, 91% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Trong nhiệm kỳ qua,MTTQ xã đã làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đồng thời, MTTQ xã cũng làm tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát. Kết quả, Toàn xã đã có 24 ngôi nhà đại đoàn kết được tu sửa và xây mới với tổng số tiền 260 triệu đồng; vận động các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp, con e xa quê, hội đồng hương Thiệu Chính khu vực phía nam hỗ trợ 220 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán với số tiền trên 66 triệu đồng.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam xã Thiệu Chính và các tổ chức thành viên còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng được …… tổ tự quản ở các thôn về an ninh trật tự, an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân nghèo, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách", vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Thiệu Chính tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững danh hiệu văn hóa của 6/6 thôn, duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên; Toàn dân được phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 100 % các ban công tác mặt trận các thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Lực -Chủ tịch UBMTTQ huyện Thiệu Hóa và đồng chí Lê Đình Dinh, HUV, BT Đảng bộ xã Thiệu Chính đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Thiệu Chính trong nhiệm kỳ vừa qua; Các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý một số vấn đề quan trọng để MTTQ Việt Nam xã Thiệu Chính nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiệnnhư tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng NTM; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới để xây dựng quê hương Thiệu Chính đẹp giàu.
54257836_647296799039002_855599971179692032_n.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBMTTQ Huyện phát bểu chỉ đạo đại hội


54730294_2440222529341093_756950838747856896_n.jpg

Đồng chí Lê Đình Dinh - HUV, Bí thư Đảng bộ, CTHĐND xã phát biểu chỉ đạo đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Thiệu Chính đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 31 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Thiệu Chính nhiệm kỳ 2019 – 2024, cử 4 đồng chí đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã khóa nhiệm kỳ 2019 -2024.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đại hội đã diễn ra thàng ,công tốt đẹp.

Văn Thấm – Đài TT Thiệu Chính
Một số hình ảnh tại đại hội.

54517673_297302160936787_5482097141377662976_n.jpg54255011_701706093561043_3309894938681933824_n.jpg54236858_2389027014487872_1370181132489850880_n.jpg54257836_647296799039002_855599971179692032_n.jpg54433982_824497521245023_8659394576932405248_n.jpg54462607_420259918711002_8595699799615864832_n.jpg54518101_396798674233088_7366709777042243584_n.jpg54518778_341090149868621_118186762567680000_n.jpg54525673_279072112986506_8073471449035177984_n.jpg54728505_2336615273036979_96974576222732288_n.jpg54730294_2440222529341093_756950838747856896_n.jpg54730294_2440222529341093_756950838747856896_n.jpg55218827_261331214817406_2106568084436287488_n.jpg55526969_562537517564332_7973930956270600192_n.jpg

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT