HĐND xã Thiệu Chính kỳ họp thứ 7 miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch hội đồng nhân dân.

Đăng lúc: 08/03/2023 (GMT+7)
100%

HĐND xã Thiệu Chính kỳ họp thứ 7 miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch hội đồng nhân dân.

Chiều ngày 07/3/2023, Hội đồng nhân dân xã Thiệu Chính đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp bất thường) để tiến miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch hội đồng nhân dân theo thẩm quyền của HĐND xã.

Dự và chỉ đạo kỳ họp, có đồng chí Huỳnh Thanh, HUV, BT Đảng bộ.

Bà Lữ Thị Yên CT Hội LHPN, trưởng ban pháp chế HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND xã Thiệu Chính đã thông qua đơn xin nghỉ công tác của Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch HĐND xã khoá XX; nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp biểu quyết nhất chí 100% cho Ông Nguyễn Văn Ngọc thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã khoá XX; nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số mình ảnh tại kỳ họp:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

z4168648381523_f02f99185de6c548ed9bb1a51918ff40.jpg

HĐND xã Thiệu Chính kỳ họp thứ 7 miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch hội đồng nhân dân.

Đăng lúc: 08/03/2023 (GMT+7)
100%

HĐND xã Thiệu Chính kỳ họp thứ 7 miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch hội đồng nhân dân.

Chiều ngày 07/3/2023, Hội đồng nhân dân xã Thiệu Chính đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp bất thường) để tiến miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch hội đồng nhân dân theo thẩm quyền của HĐND xã.

Dự và chỉ đạo kỳ họp, có đồng chí Huỳnh Thanh, HUV, BT Đảng bộ.

Bà Lữ Thị Yên CT Hội LHPN, trưởng ban pháp chế HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND xã Thiệu Chính đã thông qua đơn xin nghỉ công tác của Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch HĐND xã khoá XX; nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp biểu quyết nhất chí 100% cho Ông Nguyễn Văn Ngọc thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã khoá XX; nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số mình ảnh tại kỳ họp:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

z4168648381523_f02f99185de6c548ed9bb1a51918ff40.jpg

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT