Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Thiệu Chính tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Ngày 07/11/2019 00:00:00

Ngày 6/11/2019. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Thiệu Chính tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Phát huy truyền thống Quê hương Thiệu Chính Anh hùng, Năm 2019, xã Thiệu Chính có 8 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Để công tác tuyển quân năm 2020 trên địa bàn xã đạt kết quả tốt, ban chỉ huy quân sự xã đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã, Hội đồng nghĩa vụ quan sự xã chỉ đạo các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban ngành đoàn thể, đài truyền thanh… đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự đến người dân, thực hiện tốt công tác rà soát, nắm rõ các đối tượng đủ điều kiện khám tuyển; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho thanh niên.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân vào đầu năm 2020 đạt kết quả tốt, sau khi tổ chức nắm nguồn, triển khai đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện công tác xét duyệt tiêu chuẩn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Chính đã tổ chức khám sức khoẻ sơ tuyển cho 40 thanh niên trong độ tuổi tại trạm y tế xã.

Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”
Văn Thấm. Đài tt Thiệu Chính.

73546184_419569192266973_4089345856963084288_n.jpg

74791446_545234812712395_5514322504337850368_n.jpg


74791534_2442680186004747_1039335867488927744_n.jpg

75316034_412275772803163_4977235551187894272_n.jpg

75402207_507883143098544_954239908086546432_n.jpg

76204848_2911524612214325_2065249695889883136_n.jpg


77201258_547374786095350_8805318392916475904_n.jpg

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Thiệu Chính tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Đăng lúc: 07/11/2019 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 6/11/2019. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Thiệu Chính tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Phát huy truyền thống Quê hương Thiệu Chính Anh hùng, Năm 2019, xã Thiệu Chính có 8 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Để công tác tuyển quân năm 2020 trên địa bàn xã đạt kết quả tốt, ban chỉ huy quân sự xã đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã, Hội đồng nghĩa vụ quan sự xã chỉ đạo các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban ngành đoàn thể, đài truyền thanh… đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự đến người dân, thực hiện tốt công tác rà soát, nắm rõ các đối tượng đủ điều kiện khám tuyển; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho thanh niên.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân vào đầu năm 2020 đạt kết quả tốt, sau khi tổ chức nắm nguồn, triển khai đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện công tác xét duyệt tiêu chuẩn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Chính đã tổ chức khám sức khoẻ sơ tuyển cho 40 thanh niên trong độ tuổi tại trạm y tế xã.

Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”
Văn Thấm. Đài tt Thiệu Chính.

73546184_419569192266973_4089345856963084288_n.jpg

74791446_545234812712395_5514322504337850368_n.jpg


74791534_2442680186004747_1039335867488927744_n.jpg

75316034_412275772803163_4977235551187894272_n.jpg

75402207_507883143098544_954239908086546432_n.jpg

76204848_2911524612214325_2065249695889883136_n.jpg


77201258_547374786095350_8805318392916475904_n.jpg

Từ khóa bài viết: