Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thiệu Chính

Ngày 27/02/2020 00:00:00

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thiệu Chính

Sáng ngày 26/2/2020, Ban KT-XH, HĐND Huyện Thiệu Hóa đã về giám sát việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thiệu Chính, do đồng chí Đỗ Ngọc Luân – TV Huyện ủy - Trưởng ban KT-XH, HĐND Huyện Thiệu Hóa làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”xã Thiệu Chính và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư thôn Dân Tiến.

88259152_2714898728738013_4299655420307308544_n.jpg

(Đồng chí Đỗ Ngọc Luân - TVHU, Trưởng ban KT-XH HĐND Huyện chủ trì hội nghị)

Đoàn đã đến thôn Dân Tiến kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư

Qua kiểm tra cho thấy,phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thiệu Chính từng bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.
Năm 2019 xã có 1123 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 89,7%; có 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa, có 2 thôn được công nhận thôn nông thôn mới là Thôn Dân Tiến và Thôn Dân Tài.

Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động, việc cưới, việc tang trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. mê tín dị đoan bị đẩy lùi. Việc cưới được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, truyền thống của dân tộc. Các lễ cưới đã được đơn giản hóa về thủ tục, một số thủ tục lạc hậu, rườm rà được loại bỏ, hiện tượng tảo hôn không còn… Trong các lễ cưới hiện nay, hầu như không sử dụng thuốc lá, số lượng khách mời cũng được tinh giản phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình tổ chức đám cưới, tiệc tùng kéo dài, số lượng khách mời lớn và dựng rạp đám cưới lấn chiếm lòng đường.

Việc tổ chức tang lễ , Nhân dân trong toàn xã cơ bản thực hiện tốt theo quy định của pháp luật.và hương ước, quy ước làng văn hóa, Các thôn đều thành lập Ban tổ chức tang lễ để tổ chức việc tang trang trọng, đúng quy định và phù hợp với phong tục ở địa phương. Nhiều năm qua trên địa bàn xã không còn trường hợp để người chết trong nhà quá 48h, rải vàng mã dọc đường gây phản cảm, làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Luân – TV Huyện ủy - trưởng ban KT-XH HĐND Huyện Thiệu Hóa đã ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thiệu Chính. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

(Một số hình ảnh tại buổi làm việc)
88259152_2714898728738013_4299655420307308544_n.jpg

87963584_194016155166799_4602777307067711488_n.jpg

87847457_850650718778153_4631535914160488448_n.jpg

87479812_195544018214477_3293305228069175296_n.jpg

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thiệu Chính

Đăng lúc: 27/02/2020 00:00:00 (GMT+7)

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thiệu Chính

Sáng ngày 26/2/2020, Ban KT-XH, HĐND Huyện Thiệu Hóa đã về giám sát việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thiệu Chính, do đồng chí Đỗ Ngọc Luân – TV Huyện ủy - Trưởng ban KT-XH, HĐND Huyện Thiệu Hóa làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”xã Thiệu Chính và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư thôn Dân Tiến.

88259152_2714898728738013_4299655420307308544_n.jpg

(Đồng chí Đỗ Ngọc Luân - TVHU, Trưởng ban KT-XH HĐND Huyện chủ trì hội nghị)

Đoàn đã đến thôn Dân Tiến kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư

Qua kiểm tra cho thấy,phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thiệu Chính từng bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.
Năm 2019 xã có 1123 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 89,7%; có 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa, có 2 thôn được công nhận thôn nông thôn mới là Thôn Dân Tiến và Thôn Dân Tài.

Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động, việc cưới, việc tang trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. mê tín dị đoan bị đẩy lùi. Việc cưới được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, truyền thống của dân tộc. Các lễ cưới đã được đơn giản hóa về thủ tục, một số thủ tục lạc hậu, rườm rà được loại bỏ, hiện tượng tảo hôn không còn… Trong các lễ cưới hiện nay, hầu như không sử dụng thuốc lá, số lượng khách mời cũng được tinh giản phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình tổ chức đám cưới, tiệc tùng kéo dài, số lượng khách mời lớn và dựng rạp đám cưới lấn chiếm lòng đường.

Việc tổ chức tang lễ , Nhân dân trong toàn xã cơ bản thực hiện tốt theo quy định của pháp luật.và hương ước, quy ước làng văn hóa, Các thôn đều thành lập Ban tổ chức tang lễ để tổ chức việc tang trang trọng, đúng quy định và phù hợp với phong tục ở địa phương. Nhiều năm qua trên địa bàn xã không còn trường hợp để người chết trong nhà quá 48h, rải vàng mã dọc đường gây phản cảm, làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Luân – TV Huyện ủy - trưởng ban KT-XH HĐND Huyện Thiệu Hóa đã ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thiệu Chính. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

(Một số hình ảnh tại buổi làm việc)
88259152_2714898728738013_4299655420307308544_n.jpg

87963584_194016155166799_4602777307067711488_n.jpg

87847457_850650718778153_4631535914160488448_n.jpg

87479812_195544018214477_3293305228069175296_n.jpg

Từ khóa bài viết: