Xã Thiệu Chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX; Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đăng lúc: 15/05/2020 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX; Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã tiến tới Đại hội Đảng các cấp. xã Thiệu Chính đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đảm bảo sâu rộng, hiệu quả.

99440817_270737297311765_4080670826184048640_n.jpg

Công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã nhà nói riêng và việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nói riêng đang được Ban chấp hành Đảng bộ tích cực chỉ đạo triển khai.Để công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng,

Ban văn hóa thông tin đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã triển khai kế hoạch tuyên truyền về thực hiệnChỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ chương trình công tác của Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể, ban văn hóa thông tin đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai cụ thểđểthực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội;kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phối hợp với MTTQ, các tổ chức thành viên tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đưa thông tin sai lệch nhằm chống phá công tác tổ chức Đại hội Đảng.

Ban văn hóa đã biên soạncác tin, bàituyên truyền, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, ANQP, công tác xây dựng Đảng; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hình ảnh, video clip…. vềđại hộiĐảng trên trang Fecabook riêng của xã, trên hệ thống đài truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử. tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ xã. Đồng thời tổ chức tuyên truyền trực quan qua pano, băng zôn, khẩu hiệu, áp phích, … trên các tuyến đường, trục đường chính trên địa bàn xã.

Hướng dẫn các thôn chú trọng tuyên truyền, treo cờ, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trung tâm, tập trung đông dân cư, phát động các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm...

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Chính lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 1,2 ngày; khai mạc vào sáng ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Trong những ngày này, xã Thiệu Chính đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyềntạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn,góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo khí thế thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhà nhiệm kỳ 2020-2025.

97211107_274427667017701_4990849420695175168_o.jpg

97977605_274427757017692_8547408514484535296_o.jpg

97997421_274427840351017_4762415159786340352_o.jpg

Xã Thiệu Chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX; Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đăng lúc: 15/05/2020 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX; Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã tiến tới Đại hội Đảng các cấp. xã Thiệu Chính đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đảm bảo sâu rộng, hiệu quả.

99440817_270737297311765_4080670826184048640_n.jpg

Công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã nhà nói riêng và việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nói riêng đang được Ban chấp hành Đảng bộ tích cực chỉ đạo triển khai.Để công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng,

Ban văn hóa thông tin đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã triển khai kế hoạch tuyên truyền về thực hiệnChỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ chương trình công tác của Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể, ban văn hóa thông tin đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai cụ thểđểthực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội;kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phối hợp với MTTQ, các tổ chức thành viên tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đưa thông tin sai lệch nhằm chống phá công tác tổ chức Đại hội Đảng.

Ban văn hóa đã biên soạncác tin, bàituyên truyền, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, ANQP, công tác xây dựng Đảng; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hình ảnh, video clip…. vềđại hộiĐảng trên trang Fecabook riêng của xã, trên hệ thống đài truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử. tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ xã. Đồng thời tổ chức tuyên truyền trực quan qua pano, băng zôn, khẩu hiệu, áp phích, … trên các tuyến đường, trục đường chính trên địa bàn xã.

Hướng dẫn các thôn chú trọng tuyên truyền, treo cờ, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trung tâm, tập trung đông dân cư, phát động các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm...

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Chính lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 1,2 ngày; khai mạc vào sáng ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Trong những ngày này, xã Thiệu Chính đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyềntạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn,góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo khí thế thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhà nhiệm kỳ 2020-2025.

97211107_274427667017701_4990849420695175168_o.jpg

97977605_274427757017692_8547408514484535296_o.jpg

97997421_274427840351017_4762415159786340352_o.jpg

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT