VH XH

Đăng lúc: 24/03/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 24 tháng 3 năm 2023 phòng nội vụ, phòng giáo dục thiệu hóa tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm thầy nguyễn văn Minh Giáo viên trường THCS Thị trấn Vạn Hà giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng trường THCS Thiệu Chính

lễ công bố quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường THCS Thiệu Chính.jpg
Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT